Skip to main content

11.1.2004, Koncertná sála ŠVK Banská Bystrica, Hudobné matiné – verejná nahrávka pre Slovenský rozhlas, rádio Devín

26.2.2004, Robotnícky dom, Banská Bystrica, sólový klavírny recitál, verejná nahrávka pre slovenský rozhlas

26.10.2004 – Klavírny recitál v Koncertnej sále Akadémie umení v Banskej Bystrici(F.Chopin, F.Liszt, J.Haydn)

14.5.2006, Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne, sólový klavírny recitál (C.M.Weber, D.Šostakovič)

20.4.2006 – Klavírny recital  – Koncertná sála univerzity v Kleipede – Litva

18.5.2006 – Doktorandský recitál, Koncertná sála Akadémie umení v Banskej Bystrici

26.10.2006 – Komorný koncert v spolupráci so Zuzanou Štiasnou – Paulechovou, Malá koncertná sála ZuŠ J.Cikkera v Banskej Bystrici

8.11.2006 – Komorný recitál v spolupráci so Zuzanou – Štiasnou –Paulechovou, Koncertná sála univerzity v Oulu, Fínsko

21.4.2007 – Zámocká hudobná jar 2007 – komorný koncert v spolupráci so Zuzanou Štiasnou – Paulechovou, klavír – sólo a komorná spolupráca

5.10.2007 – Komorný koncert v spolupráci so Sarah Meredith- spev, Koncertná sála Akadémie umení v Banskej Bystrici

17.10.2007 – Komorný koncert – klavírne duo  Eva Kosorínová – Zuzana Štiasna  – Paulechová, Kongresová sála  Kúpeľov v Piešťanoch

25.10.2007 – Komorný koncert – Klavírne duo Eva Kosorínová, Zuzana Štiasna – Paulechová, klavírny recitál, HTF VŠMU, Bratislava

4.10.2007 – Koncert pri príležitosti 10.výročia Akadémie umení v Banskej Bystrici, komorný koncert klavírneho dua Zuzana Štiasna – Paulechová, Eva Kosorínová,4.10.2007, Koncertná sála Konzervatória J.L.Bellu, Banská Bystrica

Ateliér XXI. Sólový polorecitál, komorná spolupráca c doc.Zuzanou Štiasnou Paulechovou, ArtD., 13.12.2007, Koncertná sála Konzervatória v Banskej Bystrici

Koncert v rámci Muzikologickej konferencie v Banskej Štiavnici – komorný koncert z tvorby slovenských skladateľov, spolupráca s Adamom Marcom, komorný recitál

14.4.2008 – Doktorandský koncert – sólo recitál, Malá koncertná sála HTF, Bratislava,14.4.2008

29.4.2008 – Komorný večer Akademie za glasbo v Ľubľane, Slovinsko, klavír sólo + komorná spolupráca s Ivanom Zvaríkom – spev,  29.4.2008, Koncertná sála Filharmónie v Ľubľane

7.5.2009 – Večer romantickej hudby – komorný koncert v spolupráci s Ivanom Zvaríkom – spe, Koncertná sála ZUŠ v Sliači

9.5.2009 – Koncert v rámci festivalu Zámocká hudobná jar 2009, Zvolen, recitál, komorná spolupráca s Ivanom Zvaríkom – spev a  klavír sólo , Kráľovská sála Zvolenského zámku, Zvolen

7.4.2010 – Komorný recitál  -spolupráca s gitaristom Adamom Marcom, verejná nahrávka pre Slovenský rozhlas, rádio Devín, SRO v Banskej Bystrici

20.12.2011 – Adventný koncert  – festival Hudobné salóny, v spolupráci s Adamom Marcom a Michalom Červienkom – Stará radnica, Zvolen

1.12.2011 – Revúcke adventné koncerty  – Otvárací koncert festivalu RAK v Revúcej – komorný koncert v spolupráci s Michaelou Kukurovou a Stanislavom Bartkom – komorný recitál

4. 5. 2011 – Slávnostné otvorenie Detského hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici – Komorný koncert v spolupráci s Miroslavom Potfajom, Veľká koncertná sála ZUŠ J.Cikkera v Banskej Bystrici – komorný recitál

14. 6.2013 – Klavírny recitál, University of Miskolc, Miskolc, Maďarsko, Koncertná sála univerzity v Miškolci. J.Cikker: Tatranské potoky pre klavír, P.Špilák: E.Es pre klavír, V.Didi: Hommage á franz Liszt pre klavír, T. Andrašovan – Tance zo slovenska, J.Iršai: Letný sad – sneh padá pre klavír

15.10.2013 Medzinárodný festival Humenská hudobná jeseň, Koncertná sála v kaštieli v Humennom. Komorný recitál – Collegium Wartberg – klavírne kvintetá

4.10.2013 – Koncert v rámci cyklu Zelené tóny, Thurzov dom, Banská Bystrica. Komorný koncert – Collegium Wartberg – klavírne kvintetá

5. 5. 2013 – Komorný recitál v rámci festivalu The European festival of Music academies, Varšava, Poľsko. Koncertné vystúpenie pedagógov a doktorandov FMU AU – svetová premiéra diela slovenského autora

4.4. 2013 – Komorný a sólový recitál – Koncertná sála University of Reykjavik, Island.; Komorný recitál – Koncertná sála University of Reykjavik, Island

6.10.2013 – Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci – recitál – klavírne kvintetá

6.5.2013 – Komorný recitál – Koncert pedagógov a doktorandov FMU AU v Poľskom inštitúte vo Varšave; Koncert pedagógov a študentov FMU AU v Poľskom inštitúte vo Varšave.

27.11. 2013  – Medzinárodný festival Vesna v Rosii 2013 – celovečerný koncert. Program: F. Chopin: Andante spianato a veľká brilantná polonéza op. 22, E. Suchoň: Metamorfózy pre klavír, P. Špilák:…with Franz Liszt pre klavír, A. Dvořák: Klavírny kvintet A dur

5.10.2013 – Komorný recitál – Koncert Spievajúce múry, Koncertná sála ľupčianskeho hradu

26.10.2013 – Medzinárodný hudobný festival v Sapri, Taliansko, komorný a sólový recitál.

24.10.2013 – Komorný recitál, Lagonegro, Taliansko; Komorný recitál, Lagonegro, Taliansko / Program: J.Cikker: Tatranské potoky pre klavír, E.Krák: Candlelight pre klavír a gitaru, C.Booling: Concerto pre gitaru a klavír

14.10.2013 – Medzinárodný festival Musica nobilis – Popradská hudobná jeseň , Dom kultúry Poprad. Komorný koncert – Collegium Wartberg – klavírne kvintetá

15.10.2013 – Humenská hudobná jeseň, Koncertná sála v kaštieli v Humennom. Komorný koncert – Collegium Wartberg – klavírne kvintetá. Program: F.Schubert: Klavírne kvinteto A dur, J.L. Dusík: Klavírne kvinteto f mol

4.10.2013 – Koncert v rámci cyklu Zelené tóny, Thurzov dom, Banská Bystrica. Komorný koncert – Collegium Wartberg – klavírne kvintetá.; Koncert v rámci cyklu Zelené tóny, Thurzov dom, Banská Bystrica. Komorný koncert – Collegium Wartberg – klavírne kvintetá.

19.1.2014 – Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci; komorný a sólový recitál Invention quartet. Program: Egon Krák: Candlelight pre klavír a gitaru, Bohuslav Martinu: Etudy a polky pre klavír – 3.zošit, Ján Cikker: Tatranské potoky, Peter Špilák: Tango bez rozlúčky, Jevgenij Iršai: Magnil totoka pre gitaru a klavír, Claude Bolling: Koncert pre Gitaru a piano trio

12.2.2014 – Medzinárodný festival Bass fest Banská Bystrica. Program: G.Zlatev: Sevdana pre kontrabas a klavír, G.Cassado: Reqieroos pre kontrabas a klavír, F. Rabath: Ode d´Espagne pre kontrabas a klavír, Peter Špilák: Tango bez rozlúčky pre klavír.

2.10.2014Hudobný festival Banskobystrická hudobná jar; komorný recitál. Program : Egon Krák: Strena for piano, guitar, doubblebass and percussion, Peter Špilák: Tango bez rozlúčky, Claude Bolling: Koncert pre Gitaru a trio – Hispanic dance, Mexicaine, Africaine, Invention, Finale.

30.3.2014 – Hudobný festival Nitrianska hudobná jar;komorný recitál – klavírne kvintetá.
Program: J.Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto es mol, Op. 87, F.Schubert: Klavírne kvinteto A dur, Op.114 – Pstruh

31.3.2014 – Komorný recitál Collegia Wartberg, Nové mesto nad Váhom; Program: J.Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto es mol, Op. 87, F.Schubert: Klavírne kvinteto A dur, Op.114 – Pstruh

10.4.2014 – Komorný recitál Collegia Wartberg, Kremnica. Program: J.Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto es mol, Op. 87, F.Schubert: Klavírne kvinteto A dur, Op.114 – Pstruh

6.8.2014 – Medzinárodný festival Trenčianske Hudobné leto; Názov: J.Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto es mol, Op. 87, F.Schubert: Klavírne kvinteto A dur, Op.114 – Pstruh, Vojtech Didi: Musica rurale pre klavír a sláčiky

9.7.2014 – Medzinárodný festival Schemnitiensis; komorný recitál. Program : Claude Bolling: Koncert pre Gitaru a piano trio – Hispanic dance, Mexicaine, Africaine,Invention, Finale, E.Krák: Strena for guitar and piano trio

5.7.2014 – medzinárodný festival Schemnitiensis; festival Schemnitiensis , komorný recitál. Názov: A.Vivaldi: Koncert pre gitaru a klavír C dur, A: Vivaldi: Koncert pre dve mandolíny a klavír, L.Boccherini: La Musica Notturna delle Strade di Madrid – Op. 30 n. 6;

30.9.2014 – Banskobystrická hudobná jeseň – Komorný recitál INVENTION QUARTET

Program: Arnaldo Freire: Hommage a Mario Andrade for guitar and piano trio, Jozef Kolkovič: EP for guitar quartet, Claude Bolling: Koncert pre Gitaru a piano trio – Hispanic dance, Mexicaine, Africaine; 30.9.2014

24.9.2014 – Komorný recitál INVENTION QUARTET. Program: Arnaldo Freire: Hommage a Mario Andrade for guitar and piano trio, Jozef Kolkovič: EP for guitar quartet, Claude Bolling: Koncert pre Gitaru a piano trio – Hispanic dance, Mexicaine, Africaine; 24.9.2014, ČADCA

8.12.2014 – Komorný a sólový  recitál v ŠVK Banská Bystrica  – Príbehy múz, koncert pri príležitosti 45.výroćia Literárno – hudobného múzea v Banskej Bystrici, ŠVK Banská Bystrica. Program: Vojtech Didi: Musica rurale pre klavír a sláčiky, Ján Móry: Ave Maria pre spev a klavír, Tibor Andrašovan: Tance zo Slovenska – Zimný večer , Čertova karička, Peter Špilák: Tango bez rozlúčky

22.11.2015 – Komorný koncert Invention Quartet – HUAJA, Banská Štiavnica. Program : E.Krák: Candlelight for guitar and piano, C. Booling : Concerto for guitar and piano, J.Iršai: Magnil Totoka

10.3.2015 – Cyklus Hudobná mozaika SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, komorný recitál – klavírne kvintetá. Program: J. N. Hummel: Klavírne kvinteto Es dur pre husle, violu, violončelo, kontrabas a klavír op. 8, F. Schubert: Klavírne kvinteto A dur op. 114 D. 667, „Die Forelle“ (Pstruh); 10.3.2015, cyklus SF Hudobná mozaika, ten istý program aj 11.5.2015 – Súkromné konzervatórium D.Kardoša – Topoľčianska hudobná jar, 8.3. Senec

11.5.2015 – Topoľčianska hudobná jar, komorný recitál, koncertná sála  Súkromné konzervatórium D.Kardoša – klavírne kvintetá. Program: J. N. Hummel: Klavírne kvinteto Es dur pre husle, violu, violončelo, kontrabas a klavír op. 8, F. Schubert: Klavírne kvinteto A dur op. 114 D. 667, „Die Forelle“ (Pstruh)

8.3.2015 – klavírne kvintetá. Program: J. N. Hummel: Klavírne kvinteto Es dur pre husle, violu, violončelo, kontrabas a klavír op. 8, F. Schubert: Klavírne kvinteto A dur op. 114 D. 667, „Die Forelle“ (Pstruh), 8.3. 2015

18.10.2015 – Medzinárodný festival Forum Per Tasti, klavírny recitál, Koncertná sieň Radnice v Banskej Bystrici. Program: D. Šostakovič: 24 prelúdií Op. 34 , Peter Špilák: 8 prelúdií pre klavír, Vojtech Didi : Musica Rurale pre klavír a sláčiky, Musica concertino; 18.10.2015

3.12.2015 – Medzinárodný festival BIESZCZADY BEZ GRANIC – medzinarodowe forum pianisticzne; koncert laureátky festivalu, koncertná sála Slovenského inštitútu Varšava. Program: D. Šostakovič: 24 prelúdií Op. 34 , Peter Špilák: 8 prelúdií pre klavír, Ján Cikker: Tatranské potoky; 3.12.2015

25.4.2015 – Hudobný festival Zámocká hudobná jar, Zvolen; komorný recitál Invention Quartet/ Program: C. Booling: Concert for guitar and piano trio, Suite Mario de Andrade, Op. 127″. For Guitar, Piano, Bass and Drums, 25.4.2015

26.2.2015 – Inštitút Bélu Bartóka – Miskolc university, komorný recitál – klavírne kvintetá /
Program: J. N. Hummel: Klavírne kvinteto Es dur pre husle, violu, violončelo, kontrabas a klavír op. 8, F. Schubert: Klavírne kvinteto A dur op. 114 D. 667, „Die Forelle“ (Pstruh);V.Didi: Musica rurale; 26.2.2015

28.9.2015 – Medzinárodný festival Bass fest Banská Bystrica; komorný recitál / Program: Rudolf Macudzinski: Fantázia pre flautu a klavír, M.Vilec: Na rozhľadni (z cyklu Letné Zápisky),H. Eccless: Sonáta pre klavír a kontrabas, L.Koželuh: Koncert pre kontrabas a klavír, G. Rossini – Une Larme pour Basse; 28.9.2015

6.9.2015 – Komorný polorecitál – Mariánsky kostol v Trenčíne. Program: A.Gajdenko: Ciganiada pre cimbal a klavír, T.Iordache: Variácie na rumuskú tému pre cimbal a klavír, A.Conti: Sonáta pre cimbal a klavír; 6.9.2015

17.6.2015 – 60. Piešťanský festival;Komorný recitál Collegia Wartberg – klavírne kvintetá. Program : J.N.Hummel: Klavírne kvinteto es mol. op. 87, F. Schubert: Klavírne kvinteto A dur Pstruh D.667, op.114, 17.6.2015

1.10.2015 – Medzinárodný festival Bass fest Banská Bystrica, komorný recitál Invention Quartet, Program: Arnaldo Freire – Suite Mario de Andrade, Op. 127, Jozef Kolkovič – EP Suite, Claude Bolling – Concerto for Classical Guitar and Jazz Piano Trio; 1.10.2015

6.10.2015 – Hudobný festival Hudobná jeseň, komorný recitál Collegia Wartberg, Program: J. N. Hummel: Klavírne kvinteto Es dur pre husle, violu, violončelo, kontrabas a klavír, op.8, F.Schubert: Klavírne kvinteto A dur, op.114, D.667 – Pstruh; 6.10.2015

24.5.2016 – Medzinárodný festival Forum per tasti 2016 – komorný recitál, komorné diela pre violu, violončelo a klavír, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici. Program: Johannes Brahms:   Trio V  pre klavír, violu a violončelo Op. 114, Max Bruch :    Osem kusov   Op. 83 pre violu , violončelo  a klavír, 24.5.2016

22.5.2016 – Medzinárodný festival Forum per tasti 2016 klavírny recitál,koncertná sála FMU AU Banská Bystrica Program: P. Špilák:Osem prelúdií pre klavír, T.Andrašovan: Slovenské tance pre 4 ruky, J.Cikker: Tatranské potoky pre klavír, V.Didi: Hommage á F.Liszt. 22.5.2016

25.6.2016 – 41. Gitarový festival J. K. Mertza – komorný polorecitál Invention Quartet – svetová premiéra diela J.Kolokovich: Suita EP pre gitaru, klavír, kontrabas a perkusie. KONCERTNÁ SIEŇ KLARISKY, Bratislava. 25.6.2016

27.4.2016 – KONCERTNÁ SIEŇ KLARISKY – 55. Humenská hudobná jar, komorný recitál. Koncertná sála kaštieľa v Humennom, komorný recitál, komorné diela pre violu, violončelo a klavír, Koncertná sála FMU AU v Banskej Bystrici. Program: Johannes Brahms:   Trio V.  pre klavír, violu a violončelo Op. 114, Max Bruch :    Osem kusov   Op. 83 pre violu , violončelo  a klavír, 27.4.2016

3.4.2016 – Koncert orchestra Camerata novisoliensis a sólistov , koncertná sieň Radnice v Banskej Bystrici. Program: Camille Saint-Säens Karneval zvierat, 1.klavír. 3.4.2016

21.2.2016 – Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy , komorný recitál, koncert Invention Quartet. Program: Arnaldo Freire: Hommage a Mario Andrade for guitar and piano trio, Jozef Kolkovič: EP for guitar quartet, Claude Bolling: Koncert pre Gitaru a piano trio. 21.2.2016

Detský hudobný festival Jána Cikkera; Komorný recitál. Program: J.Cikker: Tatranské potoky (etudy pre klavír), T.Andrašovan: Tance zo Slovenska pre štvorručný klavír, M.Infante: Andalúzske tance pre dva klavíry, A.Gajdenko: Ciganiada pre cimbal a klavír, T.Lordache: Variácie na rumunskú ľudovú pieseň pre cimbal a klavír;

Slávnostný koncert na zámku v Kitsee, Rakúsko v spolupráci s Colegiom Wartberg. Program: Hermann Goetz: Klavírne kvinteto c mol, op. 16, J.N. Hummel: Sonáta pre kontrabas a klavír A dur, op. 104

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci; Program: Johann Nepomuk Hummel: Sonáta pre klavír a kontrabas A dur, op. 104, Ludwig van Beethoven: Sonáta pre husle a klavír Es dur č. 3. op. 12, Hermann Goetz: Klavírne kvinteto pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas č. 3 o. 16; 24.03.2019;

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci;Program: Johann Nepomuk Hummel: Sonáta pre klavír a kontrabas A dur, op. 104, Ludwig van Beethoven: Sonáta pre husle a klavír Es dur č. 3. op. 12, Hermann Goetz: Klavírne kvinteto pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas č. 3 o. 16; 24.03.2019;

The European Festival of Music Academies; Program: Vojtech Didi: Hommage à Franz Liszt for piano solo, Richard Galliano: Opale Concerto for accordion and piano, Peter Špilák: One week – preludes for piano, Igor Stravinski: Italliene suite for violin, Vojtech Didi: Hommage á Besame muchocomposizione per viola, violončello a pianoforte; 09.11.2019

Bratislavské Hudobné Slávnosti / KONCERT Slovak nuevo Quinteta,   Astor Piazzolla – výber z diela: Adios Nonino. Bando. Imperial. Fievre. La Calle 92. Chau Paris. Tzigane Tango. Contrabajeando. Tanguango. La Misma Pen.a Contrastes.; Peter Špilák: … with Astor Piazzolla – Z cyklu Letters of Composers.;Astor Piazzolla: Estaciones Porteñas. Verano Porteño. Invierno Porteño. Primavera Porteño.Otono Porteño.Escualo.Ressureccion del Angel.Libertango. 28.9.2021