Biografia

Hudba je pre mňa najpravdivejším jazykom.

Eva Varhaníková

Je držiteľkou niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. Koncertovala doma a v zahraničí (Anglicko, Rusko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Litva, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko, Ukrajina, Island). Spolupracovala s domácimi a zahraničnými orchestrami a ako komorná hráčka aj s viacerými interpretmi (napr. s klaviristkou Zuzanou Niederdorfer – Paulechovou, spevákom Ivanom Zvaríkom, akordeonistom Michalom Červienkom a gitaristom Adamom Marecom). Realizovala početné verejné nahrávky pre Slovenský rozhlas. Premiérovo uviedla viaceré diela slovenských autorov (P. Špilák, J. Iršai, E. Krák a i.).

Medzinárodné kurzy

Brno (Jiří Skovajsa), Jihlava (Radoslav Kvapil), Sanok (Jaroslav Drzewiecki, Oxana Rapita, Irena Rumancieva), Banská Bystrica (Otto Niederdorfer, Stephan Möller)

Životopis

doc. Mgr.art. Eva Varhaníková, ArtD.

Klavírne začiatky absolvovala pod vedením Petra Lička. Od roku 1992 študovala na Konzervatóriu v Žiline, v klavírnej triede Mgr. Dariny Švárnej. Konzervatórium ukončila v roku 1998 absolventským koncertom v spolupráci s ŠKO v Žiline. V štúdiách pokračovala pod vedením Prof. Zuzany Niederdorfer Art.D. na Fakulte múzických umení AU v Banskej Bystrici. V roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave v triede prof. Zuzany Niederdorfer,ArtD. Počas štúdií sa aktívne zúčastnila niekoľkých majstrovských interpretačných kurzov – v Brne (doc. J. Skovajsa), Jihlave (prof. K. Seibert, prof. R.Kvapil), v Piešťanoch (E.Indjic), v Sanoku . Eva Varhaníková je držiteľkou niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. V roku 1999 získala na Medzinárodnej súťaži B. Martinů v Prahe Čestné uznanie. V máji 2002 vystúpila v rámci festivalu Anglo – czechoslovak Trust na viacerých koncertoch v Londýne. Na tomto festivale jej bola udelená Cena za interpretáciu F. Liszta a J. Cikkera. V roku 2004 získala 3. miesto na Medzinárodnej súťaži B. Smetanu v Plzni. Ako členka klavírneho dua sa zúčastnila Medzinárodnej súťaže F. Schuberta v Jeseníku, kde sa spolu s Anetou Majerovou umiestnili na 1. mieste. Vo februári 2008 získala ocenenie Zlatý Parnas udeľované najlepším účastníkom Medzinárodného fóra klaviristov v poľskom Sanoku. Venuje sa aktívnej nepretržitej koncertnej činnosti. Koncertuje na renomovaných pódiách doma aj v zahraničí, účinkovala napr. v: Londýne (Anglicko), Prahe (Česká republika), Klaipede (Litva), Oulu (Fínsko), Florencii (Taliansko), Sanoku a Varšave (Poľsko), Ľvove (Ukrajina), Moskve (Rusko), Ruse (Bulharsko), Reykjaviku (Island), Sapri (Taliansko), Barcelone (Španielsko), Ľubľane (Slovinsko). Spolupracovala s domácimi aj zahraničnými symfonickými orchestrami (Slovenská filharmónia Bratislava, ŠKO Žilina, Komorný orchester České Budějovice, Symfonický orchester Akadémie muzickej v Ľvove, Filharmónia v Ruse, Orchester štátnej opery v Banskej Bystrici, Orchester Camerata Novisoliensis Banská Bystrica, Slovenský komorný orchester Bratislava). Ako komorná hráčka pôsobila so špičkovými slovenskými interpretmi – v klavírnom duu so Zuzanou Niederdorfer, v klavírnom kvintete s Daliborom Karvayom, Jozefom Podhoranským, Zuzanou Bouřovou, Jánom Krígovským, v klavírnom triu s Jozefom Podhoranským a Zuzanou Bouřovou. Pravidelne koncertuje ako komorná spoluhráčka so spevákom Ivanom Zvaríkom, akordeonistom Michalom Červienkom a gitaristom Adamom Marcom. Je členkou komorného súboru Invention Quartet, ktoré dlhodobo úspešne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. V roku 2020 založila komorný súbor Slovak Nuevo Quintet, ktorý už má za sebou niekoľko domácich aj zahraničných vystúpení. V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti komornej hudby účinkovala s Čajkovského kvartetom z Moskvy. Eva Varhaníková aktívne propaguje v rámci svojich koncertných vystúpení pôvodnú slovenskú tvorbu pre klavír, nahrala profilové CD z diel slovenských skladateľov a má za sebou množstvo domácich aj zahraničných premiér pôvodných slovenských diel. Ako pedagóg klavírnej hry viedla majstrovské kurzy v rámci medzinárodného festivalu v Moskve, v Sanoku, vo Varšave, tiež na popredných hudobných umeleckých vysokých školách v Litve, Maďarsku Taliansku, na Islande. Je aktívnou organizátorkou mnohých umeleckých podujatí – spoluorganizuje medzinárodný festival klavírneho umenia Forum per tasti, medzinárodnú klavírnu súťaž Forum per tasti a národnú súťaž Musica slovacca. Je samostatnou autorkou niekoľkých projektov zameraných na rozvoj slovenského umeleckého diania a medzinárodnej spolupráce

1992 - 1998
Konzervatórium Žilina (klavír - Darina Švárna)
1998 - 2003
FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici (klavír - Zuzana Niederdorfer-Paulechová)
od 2003
Pedagogicky pôsobí na FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici (v súčasnosti ako vedúca Katedry klávesovýcj nástrojov)
2009
Ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU (Z. Niederdorfer-Paulechová)

Ocenenia

Ocenenia

2008

Medzinárodné fórum klaviristov
Sanok (PL)

Zlatý Parnas ocenenie najlepším účastníkom

2004

Medzinárodná Schubertova súťaž pre klavírne duá,
Jeseník (CZ)

1. cena
(spolu s Anetou Majerovou)

2004

Medzinárodná smetanovská klavírna súťaž,
Plzeň (CZ)

3. cena

2002

Anglo-Czecho-Slovak Trust Competition,
Londýn (UK)

Cena interpretáciu diel Franza Liszta a Jána Cikkera