Skip to main content

Medzinárodný festival Vesna v Rossii – pozvané koncertné vystúpenia s ohlasom,
Komorné polorecitály –  Koncertná sála v Múzeu Zetereleva, Koncertná sála Konzervatória P.I.Čajkovského.  Program: J.Hubay: Hejre Kati pre husle a klavír, Alexander Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír, Peter Špilák: E. Es pre klavír, 23.4.2013

Celovečerný recitál v sále Slovenského inštitútu v Moskve – klavírny polorecitál a spolupráca s Čajkovského kvartetom. Program: F.Chopin: Andante spianato a veľká brilantná polonéza op. 22, E.Suchoň: Metamorfózy pre klavír, P.Špilák:…with Franz Liszt pre klavír, A.Dvořák: Klavírny kvintet A dur; 27.11.2013

Medzinárodný hudobný festival v Sapri, Taliansko. Pozvané koncertné vystúpenie s ohlasom Komorný polorecitál a sólový polorecitál. Program: F.Chopin: Andante spianato a vlka polonéza Op. 22, J.Cikker: tatranské potoky , C. Booling: Concerto pre gitaru a jazzove trio, E.Krák: Candlelight pre gitaru a klavír.

Cyklus Hudobná mozaika SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, komorný recitál – klavírne kvintetá. Program: J. N. Hummel: Klavírne kvinteto Es dur pre husle, violu, violončelo, kontrabas a klavír op. 8, F. Schubert: Klavírne kvinteto A dur op. 114 D. 667, „Die Forelle“ (Pstruh); 10.3.2015, cyklus SF Hudobná mozaika

Medzinárodný festival BIESZCZADY BEZ GRANIC – Medzinarodowe forum pianisticzne;  – pozvanie na základe  získania ocenenia z medzinárodného festivalu, koncert uskutočnéný vo Varšave.. Program: D. Šostakovič: 24 prelúdií Op. 34 , Peter Špilák: 8 prelúdií pre klavír, Ján Cikker: Tatranské potoky; 3.12.2015

Celovečerný recitál – Koncertná sála University of Reykjavik, Island.; Komorný recitál – Koncertná sála University of Reykjavik, Island. Program: J.Iršai :  Magnil totoka pre gitaru a klavír, Vojtech Didi: Hommage à Franz Liszt I. – pre klavír, Egon Krák Candlelight pre gitaru a klavír, Peter Špilák – E. Es pre klavír, Ján Cikker: Tatranské potoky pre klavír; 4.4.2013;