Skip to main content

Koncert s orchestrom v rámci Medzinárodnej smetanovskej súťaže – 3. kolo, spolupráca s Jihočeskou komornou filharmóniou, L.v. Beethoven: Koncert pre klavír a orchester c mol, 7.3.2004,Plzeň,Česká republika

Medzinárodné klavírne fórum Bieszcady bez granic – Koncert – Inaugurácia roku F.Chopina – Koncert v Krosne, F.Chopin : Andante Spianato a Veľká brilantná polonéza  pre klavír a orchester Op.22, 3.2.2010, Krosno, Poľsko

Medzinárodné klavírne fórum Bieszcady bez granic – Koncert – Inaugurácia roku F.Chopina – Koncert v Staľowej Woli, F.Chopin : Andante spianato a Veľká brilantná polonéza pre klavír a orchester Op.22, 5.2.2010, Staľowa Woľa, Poľsko

Medzinárodné klavírne fórum Beiszcady bez granic
Koncert – Inaugurácia roku F. Liszta v rámci festivalu v Ljublin – Poľsko, F.Liszt :Fantázia na Maďarské ľudové témy pre klavír a orchester, 6.2.2012

Koncert s orchestrom – Inaugurácia roku F.Liszta v rámci festivalu v Ľvove – Ukrajina, F. Liszt :Fantázia na Maďarské ľudové témy pre klavír a orchester

Koncert v spolupráci s filharmóniou v Ruse F.Chopin: Andante spianato a Veľká brilantná polonéza Op.22,Ruse, Bulharsko, 23.11.201

Orchestrálny koncert, Inaugurácia roku F.Liszta Inaugurácia Medzinárodného klavírneho fóra v Sanoku, Poľsko, Peter Špilák – Concertino pre klavír a orchester, v spolupráci s filharmóniou Ľvovskej hudobnej akadémii