Skip to main content

Koncert v spolupráci s ŠKO Žilina, absolventský koncert Konzervatória v Žiline, W.A.Mozart: Koncert pre klavír a orchester d mol,17.2.1998

Koncert v spolupráci s orchestrom Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici

Koncert pre klavír a orchester v rámci cyklu Hommage a Chopin, Hommage a Schumann, F.Chopin: Koncert f mol pre klavír a orchester, spolupráca s orchestrom Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici,F.Chopin.Andante spianato a veľká brilantná polonéza pre klavír a orchester,20.12.2010,Veľká koncertná sála ZUŠ J.Cikkera v Banskej Bystrici

Koncert v spolupráci so Slovenskou filharmóniou Bratislava v rámci festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice, F.Liszt : Fantázia na Maďarské ľudové témy pre klavír a orchester, 26.8.2012, Kúpeľná Dvorana , kúpele Trenčianske Teplice

Koncert s orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici, Sólový koncert s orchestrom – Štátna opera Banská Bystrica. Program: P. Špilák: Concertino pre klavír a sláčikový orchester; 30.4.2014

Koncert s orchestrom Camerata Novisoliensis, Slávnostný koncert Cameraty Novisoliensis , Radnica Banská Bystrica – koncert pedagógov , sólový koncert s orchestrom. Program: L.v. Beethoven : Koncert pre klavír a orchester č. 3 , c mol; 12.4.2015

Symfonický cyklus ŠKo v Žiine, Štátny komorný orchester Žilina, Koncert pre dva klavíry s orchestrom,  B.Martinú: dvojkoncert pre dva klavíry a orchester30.11.2017;

Banskobystrická hudobná jar; Koncert pre klavír a orchester, v spolupráci s orchestrom Camerata Novisoliensis, Program:  F.Chopin: Andante spianato a Veľká brilantná polonéza Es dur, Op. 22;12.3.2017

Abonentný koncert Slovenskej filharmónie, Bratislava – F. Liszt : Fantázia na Maďarské ľudové témy pre klavír a orchester, 21.1.2022