Je držiteľkou niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. Spolupracovala s domácimi a zahraničnými orchestrami a ako komorná hráčka aj s viacerými interpretmi

album-art

 • Cikker Tatranské potoky 1
 • Cikker Tatranské potoky 2
 • Cikker Tatranské potoky 3
 • Chopin op.22-1
 • Chopin op.22-2
 • Liszt V.Sonet 104
 • Liszt V.Sonet 123
 • Shostakovich op.34-1
 • Shostakovich op.34-2
 • Shostakovich op.34-3
 • Shostakovich op.34-4
 • Shostakovich op.34-5
 • Shostakovich op.34-6
 • Shostakovich op.34-7
 • Shostakovich op.34-8
 • Shostakovich op.34-9
 • Shostakovich op.34-10
 • Shostakovich op.34-11
 • Shostakovich op.34-12
 • Shostakovich op.34-13
 • Shostakovich op.34-14
 • Shostakovich op.34-15
 • Shostakovich op.34-16
 • Shostakovich op.34-17
 • Shostakovich op.34-18
 • Shostakovich op.34-19
 • Shostakovich op.34-20
 • Shostakovich op.34-21
 • Shostakovich op.34-22
 • Shostakovich op.34-23
 • Shostakovich op.34-24